tren

Veri Merkezi Anahtar Teslim Çözümleri

ODA İNŞAATI

Sunucu bilgisayar – internet – yerel ağ üzerinden verilen tüm hizmetlerin sağlıklı çalışabilmesi için uygun bir sistem odası bulunmalıdır. Bu sebeple bilişim altyapısında en önemli unsurlardan biri olarak kesintisiz çalışması gereken veri merkezi inşaatı önem kazanmaktadır. Sistem odası inşaatında öncelikle duvarlar, iki yüzlü alçıdan kaplı taş yünü ile kaplanmış olmalı, neme ve yangına dayanıklı ses yalıtımı ve ses yutma özelliklerini sağlayan yaş yünü asma tavan plakaları kullanılmalıdır. Daha sonra yükseltilmiş taban oluşturularak uygulanacak döşemenin üzerine konulacak malzemeyi güvenle taşıyabilecek noktasal ve yayılı yük özelliğine sahip taşıyıcı ayaklar kurulmalı, antistatik zemin kaplaması oluşturulmalıdır. Döşeme yapılırken oda zeminindeki yükseltilmiş tabanın soğuk hava akışına imkan verecek şekilde yükseklikte (en az 50 cm) olmasına dikkat edilmelidir. Döşemede kullanılacak malzemeler 1500 KG’a kadar dayanabilecek şekilde seçilmelidir. Kabin yüklerinin taşınmasını kolaylaştırmak için zemin altında karoları tutan destek ayakları, kabin ayaklarının basacağı yerlere konmalıdır. Veri merkezi inşaatında yangına dayanıklı çelik kapı bulunmalı ve dayanıklı kilitler ile korunmalıdır. Suya ve ısıya karşı iyi bir yalıtımı olmalı, depreme karşı raflar duvarlara monte edilmelidir.

YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME

Veri merkezinde yükseltilmiş döşeme, zemini yükselten bir altyapı üzerine yerleştiren panellerden oluşan bir sistemdir. Altyapı elemanlarının alan içerisinde geçişine uygun hacim sağlayarak ihtiyaç duyulduğunda müdahale edilebilirliği kolaylaştırmak için yapılmaktadır. Hacim yaratmanın yanında, altyapıyı gizlemekte ve ve kullanıldığı yerlerde enerji tasarrufuna katkı sağlamaktadır. İnsan sağlığına zararlı maddeler içermeyen, pislik ve toz tutma özelliği olmayan maddelerden yapılan yükseltilmiş döşemeler, yangına ve korozyona dayanıklıdır, nemden etkilenmez. Ayrıca sistem odalarında yükseltilmiş döşeme anti-statik özelliği sayesinde statik elektriği deşarj etmeye yaramaktadır.

YANGIN ALGILAMA ve SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Veri merkezinde hem elle hem de otomatik olarak yapılan yangın algılama ve alarm sistemleri kullanılmalıdır. Yangın durumunda sistem odasına suyla müdahale edilmemesi için gerekli tedbirler alınmalı, yangın söndürücü olarak halon gazı kullanılmamalıdır. Yerleştirilen sıcaklık alarmının 10-30 derece dışında alarm vermesi sağlanmalıdır.

YANMAZ BOYA ve SOLÜSYON İŞLEMLERİ

Yanmaz boya ve solüsyon işlemleri uygulanan yüzeyi moleküller olarak kapsüle eder ve oksijenle temasını engelleyerek kuvvetli bir ısı yalıtımı sağlamaktadır. İçerdiği aktif maddeler sayesinde ortamın yanmasını başlatacak ısıyı ulaşmasını engeller ve madde asla alev almaz.

EPOKSİ BOYA ve KAPLAMA

Epoksi boya ve kaplamalar fiziksel, kimyasal direnci yüksek, kuvvetli yapışma gücü olan iki bileşenli sistemlerdir. Kaliteli bir reçine olduğu söylenebilen epoksi boya sağlam olmasının yanınsa modern özellikleri bünyesinde barındırmaktadır. Epoksi zemin kaplama her türlü kara ve deniz yapısında, doğanın kötü koşullarına karşı yapı zeminlerini estetik malzemelerle kaplayarak korumak için üretilen teknolojik yapı malzemesidir. Epoksi boyanın; üstün yapışma özelliği, mekanik ve fiziksel dayanımlarından dolayı değişik yapıdaki inşaat malzemelerini birbirine yapıştırmaya ve tutturmaya yarayan bir yapısı bulunmaktadır.

DATA CENTER ve CABINET KURULUMU

Data center ve cabinet kurulumu sırasında tüm dış faktörler düşünülmelidir. Öncelikle fiziksel alan içerisinde yer alan yer seçimi, ısı kontrolü, nem kontrolü, toz kontrolü, doğal afetlere karşı tedbirler oluşturulmakta, daha sonra ise teknik tedbirler olan kabin düzeni, enerji kontrolü, kabin içi kablolama, düzenli kayıt tutma ve son olarak güvenlik, izleme işlemleri yapılmaktadır.

ÇEVRESEL KOŞULLARI İZLEME SİSTEMLERİ

Sistem odalarında çevresel koşulları izleme sistemleri şunlardır: Sıcaklık, nem ve çiylenme değeri olan iklim şartları, şebeke voltaj frekansı, UPS voltaj-frekansı, Topraklama voltajı olan elektriksel şartlar, hava kalitesi (duman, klima gazı sızıntısı, doğal gaz sızıntısı, vb.) olan çevresel şartlar ve klima, UPS, jeneratör vb. cihazların bypass-arıza durumlarının kuru kontak girişleri ile algılanması türünden parametreler olan çevre cihazlarıdır.

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI SİSTEMLERİ

Kesintisiz güç kaynağı sistemleri, elektrik kesintilerinde yapısında bulundurduğu akü veya akülerden elektrik üreten aynı zamanda şebekedeki voltaj dalgalanmalarından çıkışındaki kritik yükü koruyan ve voltajı sabit tutan elektronik cihazları barındıran sistemlerdir.

İletişime Geç