tren

Enerji İzleme Nedir ve Nasıl Yapılır?

Enerji izleme sistemleri, enerji tüketen sistemleri ve tüketimlerini etkileyen faktörleri izlemek ve sürekli iyileştirme yapmak için gerekli bir sistemdir. Doğru enerji yönetimi için enerji izleme sistemleri kullanmak ihtiyaçtır. tesisinizde sıcak su, basınçlı hava, elektrik gibi tüketimlerin değişimlerine neden olabilecek değişkenlerin istenilen yerden kayıt altına alınıp raporlanmasına yardımcı olan geriye dönük tüketim kayıtları üzerinden de raporlama yapan sistem enerji izleme sistemi olarak adlandırılmaktadır. Bir enerji izleme sistemi tüketicilerini dört gruba ayırabiliriz: Kamu, ticari, konut ve endüstriyel. Tüketicilerin farklı beklentileri olsa da benzer yönleri de bulunmaktadır. Elektrik sisteminin güvenliği ve enerji kullanım/maliyet oranı enerji izleme sistemlerinden beklenen ortak yönlerdir. Daha avantajlı imkanlarla enerji satın alma, ayrıntılı pazarlık yapabilme, hangi enerji kaynağının hangi durumlarda kullanılacağına karar verilmesi, ceza alma nedenlerinin tespitiyle engellenmesine olanak sağlanması enerji izleme sistemlerinin tanıtıcı özelliklerindendir.

Bir enerji izleme sisteminin üç parametresi bulunmaktadır: Ölçüm cihazları ve yazılım arasındaki haberleşme arayüzü, ölçüm cihazları, izleme, hesaplama ve raporlama yapan yazılım. Bu bileşenlerin tam bir uyum içerisinde çalışması enerji izleme sistemlerini başarıya ulaştırabilecektir. Seçilen izleme sisteminin gerekliliklerine göre çeşitli yardımcı ekipmanlar da kullanılabilmektedir. Piyasada çeşitli fonksiyonellikte cihazlar bulunmaktadır. Her bir cihaz için amaçlanan uygulama ve enerji izleme sistemi için hedefler değerlendirilerek uygun ölçüm cihazı seçilmelidir. Sayaç, basit analizör vb. alt seviye ölçüm cihazları aktif güç, voltaj, akım gibi temel ölçümleri elde etmektedir. Çeşitlilik ve kullanılabilirlik konularında sınırlı olan bu çözüm görece daha ucuzdur. Üst seviye ölçüm cihazları ise enerji izleme sistemlerinde daha karmaşık ve çeşitlidir.

nerji izleme sistemleri için uygun ekipmanları seçtikten sonra hangi ekipmanların nerede kullanılacağı incelenmelidir. Üst seviye izleme cihazlarını ana enerji girişlerine, daha az gelişmişleri ana girişlerin arkasına yerleştirmek daha elverişlidir. Uzun vadede düzenli getiri sağlayacak enerji izleme sistemini kurarken bu faktörleri değerlendirip ana hedefleri belirlemek satın alma kararında doğru bir yol gösterici olacaktır.

İletişime Geç